Yves Rocher
Věrnostní klub
Newsletter
Seznam přání
Naše obchody
Můj účet
My cart

Pravidla věrnostního systému Yves Rocher

 

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO KLUBU YVES ROCHER

Výhody a nabídky Věrnostního klubu se vztahují na nákupy v kamenných obchodech a internetovém obchodě Yves Rocher.


Úvod

I. Speciální program pro věrné účastníky věrnostního klubu (Klub YVES ROCHER) je organizován a spravován společností YVES ROCHER, spol. s r.o., IČ: 43005608 se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00, Praha 4 - Krč (dále také jako „Yves Rocher").

II. Věrnostní systém je určen pro účastníky věrnostního systému, kteří v síti obchodů nebo v internetovém obchodě Yves Rocher na území České republiky nakoupili zboží a pro potencionální účastníky věrnostního systému, kteří se zúčastnili zvláštních prezentačních a společenských akcí pořádaných mimo obchody Yves Rocher.

III. Cílem Věrnostního systému je odměňovat zákazníky Yves Rocher, kteří jsou účastníky věrnostního systému a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím cenového zvýhodnění produktů Yves Rocher při splnění níže uvedených podmínek.

IV. Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. společnosti YVES ROCHER, spol. s r.o. na straně jedné a držiteli věrnostní karty Yves Rocher na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.yves-rocher.cz.

Všeobecné podmínky Věrnostního klubu

Definice:

1 „KLUB YVES ROCHER" je věrnostní systém organizován a spravován společností YVES ROCHER, spol. s r.o., který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu na základě počtu nasbíraných věrnostních bodů.

2 „Věrnostní karta" je fyzická nebo elektronická karta, která je nepřenosná, vystavená s unikátním číslem na konkrétní jméno účastníka věrnostního systému. Věrnostní karta spojuje účastníka věrnostního systému s věrnostním účtem a dokládá jeho účast ve Věrnostním systému.

3 „Věrnostní účet" je účet registrovaného účastníka věrnostního systému. Obsahuje informaci o počtu nasbíraných věrnostních bodů a přidělených věrnostních kartách.

4 „Věrnostní bod" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produktů Yves Rocher účastníkem věrnostního programu.

5 „Obchod Yves Rocher" - prodejní místo kosmetických výrobků značky Yves Rocher označené logem značky Yves Rocher, vyskytující se na území České republiky. Aktuální seznam všech obchodů je k dispozici na internetových stránkách www.yves-rocher.cz

6 „Internetový obchod Yves Rocher" - prodejní místo kosmetických výrobků značky Yves Rocher označené logem značky Yves Rocher dostupné na internetových stránkách www.yves-rocher.cz.

7 „Účastník věrnostního systému" – je registrovaný zákazník do věrnostního klubu Yves Rocher, který dal souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas může být udělen písemně v obchodě Yves Rocher nebo elektronicky při registraci v internetovém obchodě Yves Rocher.

8 „Katalogová cena" – jedná se o doporučenou cenu produktu, cenu bez veškerých slev a promo akcí. Katalogová cena je vždy uvedena jako vyšší cenová hodnota u všech produktů Yves Rocher, které se týká cenové zvýhodnění.

1 Podstata Věrnostního systému

1.1 V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému věrnostní body na svůj věrnostní účet za jím realizované nákupy kosmetických produktů Yves Rocher v kamenných obchodech a v internetovém obchodě Yves Rocher.

1.2 Účastník věrnostního programu je identifikován – spojen se svým věrnostním účtem pomocí věrnostní karty.

1.3 Výměnou za nasbírané věrnostní body může Účastník věrnostního systému získat cenové zvýhodnění produktů Yves Rocher dle zde definovaných pravidel.

1.4 Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému.

1.5 Pokud Účastník věrnostního systému vlastní 2 nebo více Věrnostních karet, všechny karty budou automaticky přiřazeny pod jeden věrnostní účet, a to včetně nasbíraných věrnostních bodů. Při příštím nákupu s použitím kterékoliv věrnostní karty vlastněné účastníkem věrnostního programu, budou získané věrnostní body přičteny na věrnostní účet účastníka věrnostního systému.

1.6 Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peněžní hotovost.

2 Účast ve Věrnostním systému

2.1 Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2 Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

2.3 Každý Účastník věrnostního systému může kumulovat věrnostní body pouze na jeden věrnostní účet.

2.4 Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního klubu Yves Rocher, musí čitelně vyplnit a podepsat nebo potvrdit registrační formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese: https://www.yves-rocher.cz/customer/register v elektronické podobě a fyzicky ve všech Obchodech Yves Rocher. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé. Po předání vyplněného registračního formuláře personálu Obchodu Yves Rocher nebo potvrzení elektronické verze v internetovém obchodě Yves Rocher, obdrží zájemce Věrnostní kartu. Pokud účastník věrnostního systému zvolil elektronickou registraci – obdrží kartu elektronicky – emailem. Elektronická i fyzická verze věrnostní karty lze bezprostředně použít ke sbírání věrnostních bodů. Registrace je následně zanesena do databáze Účastníků věrnostního systému spravované společností YVES ROCHER, spol. s r.o. (dále jen « databáze »).

2.5 Formuláře bez uvedení podstatných náležitostí, tj. plného jména a příjmení, korespondenční adresy a podpisu, nemohou být zařazeny do databáze.

2.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou údaje neúplné či nečitelné, či na kterých chybí podpis.

2.7 Osobní údaje Účastník věrnostního systému (registrace) jsou do databáze zaneseny do 2 měsíců od data založení Věrnostní karty

2.8 Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval vždy včas společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o změnách ve svých osobních údajích (změna adresy, příjmení atd.). YVES ROCHER, spol. s r.o. doručuje adresné zásilky určené Účastníkovi věrnostního systému pouze na posledně oznámenou adresu.

 

3 Věrnostní karta

3.1 Každý Účastník věrnostního systému obdrží věrnostní kartu Yves Rocher.

3.2 Věrnostní karta je platná ve všech Obchodech Yves Rocher a v internetovém obchodě na území České republiky.

3.3 Věrnostní karta umožňuje Účastníkovi věrnostního systému sbírat věrnostní body na základě uskutečněných nákupů kosmetických výrobků Yves Rocher dle níže specifikovaných pravidel.

3.4 Věrnostní karta opravňuje směnit nasbírané body za cenové zvýhodnění, které lze uplatnit na kosmetické výrobky Yves Rocher.

3.5 Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o případné ztrátě nebo zcizení své Věrnostní karty.

3.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. nenese zodpovědnost za případné zneužití ztracené či odcizené karty třetí osobou (včetně využití nasbíraných věrnostních bodů ke směně za kosmetický výrobek), pokud ztráta nebo zcizení nebyly Účastníkem věrnostního systému včas ohlášeny.

3.7 V případě ztráty nebo odcizení věrnostní karty vyplní Účastník věrnostního systému příslušný formulář, který je k dispozici ve všech Obchodech Yves Rocher. Na základě předání vyplněného formuláře obdrží účastník novou Věrnostní kartu.

3.8 Platnost věrnostních bodů se s každým nákupem prodlužuje o 1 rok. V případě, že datum platnosti vyprší, Účastník věrnostního systému tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyužitých věrnostních bodů. Zákazník si může ověřit platnost věrnostních bodů na webu v případě, že má aktivován internetový účet a řádně sloučeny všechny věrnostní karty nebo při nákupu v obchodě Yves Rocher po ukončení transakce.

3.9 Systém sbírání věrnostních bodů na Věrnostní účet Účastníka věrnostního systému:

3.9.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. se zavazuje účastníkovi věrnostního systému přiznat věrnostní body za nákup kosmetických výrobků v Obchodech Yves Rocher a internetovém obchodě Yves Rocher.

3.9.2 Počet přiznaných věrnostních bodů odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč). Za každou utracenou 1,- Kč náleží účastníkovi věrnostního programu 1 věrnostní bod.

3.9.3 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů.

3.9.4 Po uskutečnění nákupu v obchodě Yves Rocher budou Účastníkovi věrnostního systému na Věrnostní účet připsány věrnostní body na základě předložení věrnostní karty.

3.9.5 V případě absence věrnostní karty při nákupu v obchodě YVES ROCHER má zákazník možnost požádat prodejní personál o dohledání v databázi na základě osobních údajů účastníka věrnostního programu a manuální přiřazení čísla věrnostní karty k nákupu. YVES ROCHER, spol. s r.o. si v tomto případě vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body, pokud nelze účastníka věrnostního systému dohledat v databázi.

3.9.6 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě Yves Rocher jsou věrnostní body přiřazeny automaticky po uskutečnění transakce v případě, že se účastník věrnostního programu v průběhu nákupu identifikuje přihlášením ke svému zákaznickému účtu.

3.9.7 V případě absence přihlášení k zákaznickému účtu při nákupu v internetovém obchodě Yves Rocher si YVES ROCHER, spol. s r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a účastník věrnostního programu přichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.9.8 V případě odcizení nebo ztráty Věrnostní karty je pro kompenzaci věrnostních bodů potřeba kontaktovat zákaznickou linku ( https://www.yves-rocher.cz/kontakt ) a domluvit se na řešení problému individuálně. YVES ROCHER, spol. s r.o. si v tomto případě vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body, pokud účastník věrnostního systému nemůže být dohledán v databázi.

3.9.9. V případě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body přičteny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher použije k úhradě za zboží.

3.10 Směna věrnostních bodů za slevu na kosmetický výrobek:

3.10.1 Směna věrnostních bodů může proběhnout pouze během nákupu kosmetických výrobků.

Směna věrnostních bodů za cenové zvýhodnění produktů Yves Rocher probíhá následujícím způsobem:
- I. úroveň (2500 bodů) – sleva 200 Kč na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny
- II. úroveň (5000 bodů) – sleva 500 Kč na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny
- III. úroveň (7500 bodů) – sleva 900 Kč na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny

3.10.1.1 Sleva bude poskytnuta na kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šeků. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje slevu vybrané úrovně, účastník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než sleva vybrané úrovně, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen. Slevu na kosmetický výrobek lze uplatnit pouze s nákupem jakéhokoliv dalšího produktu.

3.10.2 Nasbírané věrnostní body nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

3.10.3 Maximální počet bodů, kterých zákazník může dosáhnout, je 10 000.

3.11 Blokace věrnostní karty

3.11.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. může s okamžitou platností zablokovat Věrnostní kartu Účastníka věrnostního systému, pokud tento nerespektuje pravidla popsaná v tomto dokumentu nebo na registraci záměrně uvedl chybné osobní údaje, či se vydává za jinou osobu.

3.11.2 Účastník věrnostního systému může být kdykoliv na vlastní žádost vyřazen z databáze. V tomto případě zákazník kontaktuje call centrum či svou žádost na výmaz odešle na e-mailovou adresu: osobniudaje@yrnet.com. Yves Rocher si vyhrazuje lhůtu 30 dní ode dne obdržení žádosti k výmazu na tuto operaci.

3.11.3. Každý Účastník je oprávněn užívat pouze jeden Věrnostní účet. V případě, že Yves Rocher zjistí kontrolou databáze, že stejné identifikační údaje (např. jméno a příjmení, e-mailový účet) jsou přiřazeny k více Věrnostním účtům, vyzve Účastníky k ověření jejich totožnosti (např. osobní návštěvou Účastníka na prodejně). Nedojde-li k odstranění duplicitních Věrnostních účtů, bude Více Věrnostních účtů stejného Účastníka sloučeno do jednoho Věrnostního účtu.

3.11.4. Účastník svojí účastí ve Věrnostním klubu Yves Rocher prohlašuje, že benefity získané na základě své účasti ve Věrnostním systému nebude jakkoli využívat (či nepřenechá třetím osobám k využití) k podnikatelským účelům.

3.11.5. Yves Rocher si vyhrazuje právo nepřiznat, nebo zpětně odebrat věrnostní body Účastníkům, kteří porušují pravidla stanovená v těchto Všeobecných podmínkách a nenapraví takové porušení ani v přiměřené lhůtě po upozornění ze strany Yves Rocher. V případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek může Yves Rocher přistoupit ke zrušení Věrnostního účtu. V takovém případě se neuplatní pravidla stanovená v čl. 4.3.

 

4 Ukončení nebo přerušení věrnostního systému

4.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.

4.2 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému prostřednictvím sítě Obchodů Yves Rocher a na internetových stránkách www.yves-rocher.cz

4.3 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému může Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body (razítka) a směnit je za cenové zvýhodnění kosmetických výrobků, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

5 Ochrana osobních dat

5.1 Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.