250 dodavatelů rostlin

Výzkum rostlinné kosmetiky Yves Rocher využívá více než 250 druhů aktivních rostlinných složek. Naše kontrolní týmy dohlížejí také na to, aby všichni dodavatelé splňovali kritéria bezpečnosti, dohledovatelnosti, zodpovědnosti a řízení výroby.

Zodpovědný přístup k přírodě

Dodržujeme 3 základní závazky značky:

 

ZÁSOBUJEME v rozumném množství

 

CHRÁNÍME rostliny a jejich prostředí

 

SPOLUPRACUJEME s místními populacemi


 

55 hektarů půdy

V La Gacilly, kolébce Yves Rocher, máme 55 hektarů půdy, kterou obděláváme dle zásad ekologického zemědělství, přičemž se snažíme v přírodě zanechat pozitivní stopu. S tím souvisí:

REGULACE škůdců

OPYLOVÁNÍ

RECYKLACE dešťových vod

BOJ proti erozi půdy

UDRŽOVÁNÍ kvality půdy

Charta rostlin Yves Rocher

Ve své Chartě rostlin si značka Yves Rocher stanovila přísná pravidla týkající se objevování rostlinného světa:
 

OCHRANU ohrožených druhů
UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ použití plodů nebo obnovitelných částí rostlin
ODMÍTNUTÍ geneticky modifikovaných rostlinných složek
ROZVÍJENÍ výrobních řetězců ekologického zemědělství

Tyto webové stránky používají cookies za účelem poskytování služeb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací