Nadace Yves Rocher
Institut de France

Nadace Yves Rocher byla založena v roce 1991 panem Jacquesem Rocherem, synem pana Yvese Rochera, tvůrce Rostlinné kosmetiky. Od roku 2001 funguje pod záštitou Institut de France. Nadace se podílí na lokálních i globálních aktivitách, které mají za cíl ochranu přírody, posílení solidarity mezi lidmi a ekologickou výchovu ve více než 50 zemích světa.

Země žen

Dosud získalo ocenění Země žen více než 350 žen věnujících se ekologicky prospěšným aktivitám ve více než 50 zemích světa.

Sázejme pro planetu

Lesy hrají důležitou roli: regulují podnebí, přispívají ke koloběhu vody, chrání a udržují kvalitu půdy, vytvářejí podmínky k životu nejrůznějších rostlinných a živočišných druhů, představují bohatou a vzácnou biodiverzitu a jsou zdrojem obživy a slouží i jako stavební materiál pro lidi. Nadace spolupracuje s nevládními organizacemi a již vysadila stromy ve 27 zemích světa.

 

 

Fotografie, lidi a příroda

Zachycení časového okamžiku skrze objektiv fotoaparátu: Nadace Yves Rocher podporuje fotografy a akce, které kladou maximální důraz na zobrazení současného stavu světa. Díky jejich fotografiím máme možnost odhalit, milovat a ochraňovat celý svět.

Rostliny a biodiverzita

Nadace Yves Rocher chrání rostlinný svět a biodiverzitu podporováním vědců a botaniků, kteří se věnují ochraně rostlinného světa.

Tyto webové stránky používají cookies za účelem poskytování služeb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací